نشست مجازی

نقد و بررسی کتاب «تلفظ در شعر کهن فارسی»

نقد و بررسی دانشجویی کتاب «تلفظ در شعر کهن فارسی»

انجمن علمی‌ـ دانشجویی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران، کتاب «تلفظ در شعر کهن فارسی» را نقد و بررسی می‌کند. به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، این کتاب نوشته وحید عیدگاه طرقبه‌ای،کامل‌ترین و کلان‌ترین پژوهشی است که درباره مباحث آوایی شعر کهن فارسی انجام شده‌ است و از معدود تالیفات مبتنی بر استقرای تام به شمار …

نقد و بررسی کتاب «تلفظ در شعر کهن فارسی» ادامه »

همایش مجازی و دو روزه «اندیشیدن با ابن‌سینا»

همایش مجازی و دو روزه «اندیشیدن با ابن‌سینا»

با این‌که ابن‌سینا از برجسته‌ترین فیلسوفان و دانشمندان جهان اسلام است و در هزار سال گذشته آثار او در جهان نیز تاثیرگذار بوده است ولی کارنامه‌ی ابن‌سیناپژوهی در ایران چندان پر برگ و بار نیست و به نسبت جایگاه او در تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی‌و ایرانی، آثار ارزشمندی که در معرفی ابن‌سینا و آراء …

همایش مجازی و دو روزه «اندیشیدن با ابن‌سینا» ادامه »

دو گام در شناخت شرق شناسی: نشست مجازی نقد و بررسی دو کتاب «شرق‌شناسی» و «دانش خطرناک»

دو گام در شناخت شرق شناسی: نشست مجازی نقد و بررسی دو کتاب «شرق‌شناسی» و «دانش خطرناک»

دو کتاب «شرق‌شناسی» نوشته‌ی الکساندر لئون مک فی و کتاب «دانش خطرناک، شرق‌شناسی و مصائب آن» نوشته‌ی رابرت اروین دو گام مهم در شناخت شرق‌شناسی است. کتاب اروین با ترجمه محمد دهقانی به تازگی منتشر شده است. شرق‌شناسی نوشته الکساندرلئون مک فی باترجمه مسعودفرهمندفر کتابی دوران‌ساز است که نگاه ذات انگارانه به شرق را تغییر …

دو گام در شناخت شرق شناسی: نشست مجازی نقد و بررسی دو کتاب «شرق‌شناسی» و «دانش خطرناک» ادامه »