مقاله‌ها

نوععنواننشریهشمارهمشاهده و دریافتنظرات
تالیف داستان مصاحب و مینوی، از دوستی تا دعوا بر سر رسم الخطفصلنامه فرهنگ‌بانبهار ۱۳۹۹ ، شماره‌ی ۵ ، صفحه ۶۹ الی ۷۳ ۰
تالیف نوفروشان دنیای کهن: نخستین واکاوی انتقادی گروهی از بزرگ ترین ادبای معاصر ایران درباره یکی از مهم ترین متون کهنادبیات پارسی معاصربهار و تابستان ۱۳۹۹ ، شماره‌ی پیاپی ۲۷ ، صفحه ۱-۲۰ ۰
تالیف مخاطرات شرق شناسیروزنامه شرقشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۹ ، شماره‌ی ۳۸۹۳ ، صفحه ۶ (اندیشه) ۰
تالیف نفس مسیحایی و آواز فرشته وارروزنامه اعتمادشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ، شماره‌ی ۴۷۶۳ ، صفحه ۱۵ (اندیشه) ۰
تالیف گنجینه‌هایی به یادگار مانده از روزگار کهنروزنامه ایرانشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ، شماره‌ی ۷۴۱۹ ، صفحه ۲۰ (صفحه آخر) ۰
تالیف ایرانی‌تر از هر ایرانیروزنامه اعتمادشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ، شماره‌ی ۴۷۰۷ ، صفحه ۱۶ (صفحه آخر) ۰
تالیف نگرش موحد به کشاکش دین و دولت در دنیای اسلامنگاه نوپاییز ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۱۲۳ ۰
تالیف از ممالک محروسه تا عصر مشروطهنگاه نوتابستان ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۱۲۲ ۰
تالیف عطا و لقای مینویفصلنامه فرهنگ‌بانتابستان ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۲ ، صفحه ۷۶ الی ۹۹ ۰
تالیف حمیدیان و عین‌القضات و من در اهواز زمان جنگپیش ادیب عشق: ارج‌نامه استاد سعید حمیدیان ۱۳۹۸ ۰
تالیف مینوی ویراستار خاموشفصلنامه فرهنگ‌بانبهار ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۱ ، صفحه ۸۲ الی ۹۷ ۰
تالیف نامه علامه قزوینی به مینوی در زمستان ۱۳۰۴فصلنامه فرهنگ‌بانزمستان ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۴ ، صفحه ۱۵۳ الی ۱۶۰ ۰
تالیف نجف دریابندری از نگاه مینویادبیات پارسی معاصرپاییز و زمستان ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۲، سال نهم ، صفحه ۳-۸ ۰
تالیف صفای محضر مصفاروزنامه اعتمادشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۴۵۰۰ ، صفحه اول (سرمقاله) ۰
تالیف عالم و متخصص (کوتاه درباره فعالیت‌های فرهنگی محمدجعفر قنواتی)روزنامه اعتمادشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، شماره‌ی ۴۳۶۳ ، صفحه ۹ (هنر و ادبیات) ۰
تالیف اسلامی‌نُدوشن، ناسیونالیسم فرهنگی و زبان فارسینگاه نوزمستان ۱۳۹۷ ، شماره‌ی ۱۲۰ ، صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۴ ۰
تالیف مینوی و مینورسکی: نگاهی به یادداشت‌های انتقادی مینوی بر مقالات مینورسکینگاه نوپاییز ۱۳۹۷ ، شماره‌ی ۱۱۹ ، صفحه ۶۶ تا ۷۲ ۰
ترجمه انقلاب یا انحطاط؟ تأملاتی در باب گذار از شیوه‌های تولید، به مناسبت دویست سالگی مارکس (ترجمه نوشته ای از سمیر امین)نگاه نوتابستان ۱۳۹۷ ، شماره‌ی ۱۱۸ ، صفحه ۶۹ تا ۷۶ ۰
تالیف نسخه ناسخه مثنوی: مروری بر مثنوی معنوی به تصحیح دکتر محمدعلی موحدنگاه نوبهار ۱۳۹۷ ، شماره‌ی ۱۱۷ ، صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۶ ۰
نقد نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانه جولی اسکات میثمی‌در کتاب تاریخ‌نگاری فارسی (نویسنده سید ابوالفضل رضوی)پژوهش‌نامه انتقادی متون و منابع علوم انسانیفروردین ۱۳۹۷ ، شماره‌ی دوره ۱۸، شماره ۱ ، صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ ۰
تالیف ز تعارف کم کن و بر مبلغ افزاروزنامه اعتمادسه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ ، شماره‌ی ۴۰۸۸ ، صفحه ۱۶ (صفحه آخر) ۰
تالیف مثنوی موحد: هم نشینی دکتر محمدعلی موحد و دکتر محمد دهقانیشیوهمرداد و شهریور ۱۳۹۶ ، شماره‌ی ۴ ، صفحه ۳ تا ۹ ۰
تالیف ابن بطوطه به روایت موحدنگاه نوبهار ۱۳۹۶ ، شماره‌ی ۱۱۳ ، صفحه ۱۸۷ تا ۱۹۶ ۰
تالیف مجتهدی با نگاه منتقدانه (در حوالی سالمرگ سید جعفر شهیدی)روزنامه اعتمادیک‌شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۶ ، شماره‌ی ۴۰۰۱ ، صفحه ۱۶ (صفحه آخر) ۰
تالیف دوام مدام (به انگیزه ۲۵ اردیبهشت؛ روز بزرگداشت فردوسی)روزنامه ایراندو‌شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ ، شماره‌ی ۶۴۹۵ ، صفحه ۲۴ (صفحه آخر) ۰
تالیف طراوت تکرار، نگاهی به فلسفه لاجوردی سهراب سپهریفصلنامه نقد کتاب ادبیاتپاییز ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۷، دوره ۲ ، صفحه ۲۵ تا ۳۰ ۰
تالیف نقد داستان «پادشاه و کنیزک» مثنوی بر اساس نظریۀ روانکاوی فرویدفصلنامه نقد کتاب ادبیاتزمستان ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۸، دوره ۲ ، صفحه ۱۹۵ تا ۲۱۰ ۰
تالیف سعید نفیسی: پیشاهنگ نثر معاصر فارسینگاه نوپاییز ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۱۱۱ ، صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۲ ۰
گزارش رویداد نشست گتسبی بزرگفصلنامه نقد کتاب ادبیاتتابستان ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۶، دوره ۲ ، صفحه ۵ تا ۲۰ ۰
تالیف شادی و آزادی – ویراسته سخنان دکتر محمد دهقانی در همایش TEDxTums 2016نگاه نوتابستان ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۱۱۰ ، صفحه ۶۱ تا ۶۶ ۳
تالیف مواجهه‌ی سعدی و کنفوسیوس با دوگانه‌ی سیاست و اخلاقنگاه نوبهار ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۱۰۹ ، صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۴ ۰
گزارش رویداد ادبیات و تاریخ‌نگاری آنفصلنامه نقد کتاب ادبیاتزمستان ۱۳۹۵ ، شماره‌ی ۸، دوره ۲ ، صفحه ۵ تا ۳۰ ۰
نقد نگاهی بر کتاب «یادداشت‌های پکن» اثر دکتر محمد دهقانی (نویسنده دکتر معصومه خسروی)روزنامه عطر یاس۸ خرداد ۱۳۹۵ ۰
تالیف مروری بر تاریخ علوم و ادبیات در تاریخ جامع ایرانفصلنامه نقد کتاب ادبیاتپاییز و زمستان ۱۳۹۴ ، شماره‌ی ۳ و ۴، دوره ۱ ، صفحه ۱۳ تا ۲۲ ۰
تالیف برفت شوکت محمود: بررسی پیوند فردوسی با سامانیان و محمود غزنوینگاه نوزمستان ۱۳۹۴ ، شماره‌ی ۱۰۸ ، صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۰ ۰
تالیف سرو سایه‌فکن (جشن‌نامه‌ی دکتر اسلامی‌ندوشن)اندیشه‌ی پویاخرداد ۱۳۹۴ ، شماره‌ی ۲۶ ، صفحه ۱۲۹ ۰
تالیف به یاد دکتر مظفر بختیار که خدمتگزار ایران و فرهنگ ایران بودنگاه نوپاییز ۱۳۹۴ ، شماره‌ی ۱۰۶ ، صفحه ۲۰۹ تا ۲۱۳ ۱
تالیف نگاهی به خوانش دولت آبادی از تاریخ بیهقیفصلنامه نقد کتاب ادبیاتبهار ۱۳۹۴ ، شماره‌ی ۱ ، صفحه ۶۱ تا ۷۰ ۱
نقد و جز این درد،‌ مرا این قلم باشد (نویسنده پویا رفویی)روزنامه شرق۳ تیر ۱۳۹۴ ، شماره‌ی ۲۳۳۲ ، صفحه ۹ ۰
تالیف معرفی کتاب آدولف هـ . (دو زندگی)نگاه نوزمستان ۱۳۹۳ ، شماره‌ی ۱۰۴ ، صفحه ۲۴۲ تا ۲۴۴ ۰
تالیف آنچه نباید از فردوسی بیاموزیمنگاه نوپاییز ۱۳۹۳ ، شماره‌ی ۱۰۳ ، صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۲ ۴
تالیف به یاد سیمین بهبهانینگاه نوتابستان ۱۳۹۳ ، شماره‌ی ۱۰۲ ، صفحه ۲۳۰ تا ۲۳۱ ۰
تالیف رفتارشناسی عشق در قابوس نامهبا قافله شوق (ارج نامه دکتر محمد علی موحد) ۱۳۹۳ ، صفحه ۵۳۱ تا ۵۳۶ ۲
تالیف سفرهای دن کیشوت‌وار سعدینگاه نوبهار ۱۳۹۳ ، شماره‌ی ۱۰۱ ، صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۸ ۰
نقد درباره‌ی بیهقی، فردوسی و ایران (نویسنده علی حصوری)نگاه نوزمستان ۱۳۹۲ ، شماره‌ی ۱۰۰ ۰
تالیف بیهقی، فردوسی و ایراننگاه نوپاییز ۱۳۹۲ ، شماره‌ی ۹۹ ، صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۲ ۰
تالیف به یاد پرویز مرزباننگاه نوبهار ۱۳۹۲ ، شماره‌ی ۹۷ ، صفحه ۱۹۹ تا ۲۰۰ ۰
گزارش رویداد دین یا معنویت؟ سخنرانی مصطفی ملکیان در نشست نقد و بررسی کتاب روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربیروزنامه شرق۳۱ شهریور ۱۳۹۲ ، شماره‌ی ۱۸۳۸ ، صفحه ۱۰ ۰
تالیف ملاحظاتی درباره‌ی تصحیح جدید تاریخ بیهقینگاه نوپاییز ۱۳۹۱ ، شماره‌ی ۹۵ ، صفحه ۸۴ تا ۸۸ ۳
تالیف زبان فارسی و فرهنگ ایرانینگاه نوتابستان ۱۳۹۱ ، شماره‌ی ۹۴ ، صفحه ۹۲ تا ۱۰۳ ۰
تالیف پهلوان مرده را عشق است: درباره برخوردهای دوگانه با قیصر امین‌پورماهنامه تجربهاردیبهشت ۱۳۹۰ ، شماره‌ی ۱ ۰
تالیف اخلاق دین بنیاد از نگاه روان‌شناسی دینمعارفآذر و اسفند ۱۳۸۸ ، شماره‌ی ۶۹ ، صفحه ۶۲ تا ۷۱ ۰
تالیف چرا ادبیات معاصر ما جهانی نمی‌شود؟اندیشه و هنردوره دهم بهار و تابستان ۱۳۸۷ ، شماره‌ی ۱۳ و ۱۴ ، صفحه ۱۴۱ تا ۱۴۶ ۰
ترجمه باب الشمس، داستانی که مرا آزاد کرد (ترجمه نوشته ای از الیاس خوری)اندیشه و هنردوره دهم بهار و تابستان ۱۳۸۷ ، شماره‌ی ۱۳ و ۱۴ ، صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۳ ۰
گزارش رویداد گزارش نشست نقد و بررسی کتاب روانشناسی دین با حضور مصطفی ملکیان، محمد دهقانی، حسن‌هاشمی‌مینابادکتاب ماه دینخرداد و تیر ۱۳۸۷ ، شماره‌ی ۱۲۸ و ۱۲۹ ، صفحه ۴ تا ۱۹ ۰
ترجمه سخن نا مفهوم (ترجمه داستان) (ترجمه نوشته ای از نجیب محفوظ)سمرقندبهار ۱۳۸۶ ، شماره‌ی ۱۷ ، صفحه ۵۷ تا ۶۵ ۰
تالیف مقاله ای کهن در نکوهش عشقسمرقندپاییز و زمستان ۱۳۸۵ ، شماره‌ی ۱۵ و ۱۶ (جلد اول) ، صفحه ۲۶ تا ۳۸ ۰
تالیف نخستین پیشگامان تصوف، ریشارت گراملیشمعارفآذر و اسفند ۱۳۸۵ ، شماره‌ی ۶۶ ، صفحه ۱۲۰ تا ۱۲۳ ۰
تالیف دفاع از سنتکتاب ماه ادبیات و فلسفهاردیبهشت ۱۳۸۳ ، شماره‌ی ۷۹ ، صفحه ۴ تا ۵ ۰
تالیف شاعر شعله‌ها: پژوهشی درباره فصیحی هروی و شعر اودانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزسال ۴۶، زمستان ۱۳۸۲ ، شماره‌ی ۱۸۹ ، صفحه ۸۱ تا ۱۱۴ ۰
ترجمه تاریخ نقد ادبی در ایران (ترجمه نوشته ای از پل اسپراکمن (Paul Sprachman))کتاب ماه ادبیات و فلسفهاسفند ۱۳۸۲ ، شماره‌ی ۷۷ ، صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۵ ۰
تالیف شیر خدا و رستم دستان: جلوه انسان آرمانی در ادب فارسی و فرهنگ عامهدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریزدوره ۴۵، زمستان ۱۳۸۱ ، شماره‌ی ۱۸۵ ، صفحه ۶۳ تا ۷۱ ۰
گزارش رویداد از دکارت تا متفکران دوره جدید: نشستی درباره کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسمکتاب ماه ادبیات و فلسفهبهمن ۱۳۸۱ ، شماره‌ی ۶۴ ، صفحه ۷۸ تا ۸۷ ۰
گزارش رویداد شکوه بازیافته: نشست نقد و بررسی کتاب ناصرخسرو، لعل بدخشانکتاب ماه ادبیات و فلسفهآبان ۱۳۸۱ ، شماره‌ی ۶۱ ، صفحه ۵۰ تا ۶۷ ۰
تالیف تأثیر بینش سیاسی در طلیعه‌ی نقد ادبی ایرانکتاب ماه ادبیات و فلسفهآبان ۱۳۸۱ ، شماره‌ی ۶۱ ، صفحه ۲۸ تا ۳۷ ۰
نقد نقد و نظری در باب کتاب «چین و ژاپن» (نویسنده حسین احمدی)کتاب ماه تاریخ و جغرافیاخرداد و تیر ۱۳۸۱ ، شماره‌ی ۵۶ و ۵۷ ۰
تالیف ضعف تحقیقات ادبی! چرا؟کتاب ماه ادبیات و فلسفهتیر ۱۳۷۹ ، شماره‌ی ۳۳ ۰
ترجمه جدال بر سر تجدد (ترجمه نوشته ای از علی قیصری)کیان ۱۳۷۹ ، شماره‌ی ۵۱ ، صفحه ۱۱ تا ۱۹ ۰
تالیف آغاز همهمه ای تازه: نگاهی به آرای نیما درباره ادبیات و نقد ادبی (بخش دوم و پایانی)شعرزمستان ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۲۷ ، صفحه ۵۴ تا ۶۷ ۰
تالیف پژوهشی ارجمند در حوزه ادبیات غرب (معرفی کتاب سیر رمانتیسم در اروپا)کتاب ماه ادبیات و فلسفهبهمن ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۲۸ ۱
تالیف آغاز همهمه ای تازه: نگاهی به آرای نیما درباره ادبیات و نقد ادبی (بخش نخست)شعرتابستان و پاییز ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۲۶ ، صفحه ۵۲ تا ۶۱ ۰
ترجمه زمان و هویت در نگاه برگسون، فروید و پروست (ترجمه نوشته ای از علی قیصری و جفری شولتز)کتاب ماه ادبیات و فلسفهآبان ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۲۵ ، صفحه ۳۲ تا ۳۵ ۰
تالیف ستیز با سنت: نقد ادبی از دوره قاجار تا انقلاب مشروطهکتاب ماه ادبیات و فلسفهخرداد ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۲۰ ، صفحه ۴ تا ۱۳ ۰
تالیف معرفی کتاب نقد شعر در ایرانکتاب ماه ادبیات و فلسفهاردیبهشت ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۱۹ ، صفحه ۱۶ تا ۱۷ ۱
تالیف طلوع آفتاب مولانا در غربکتاب ماه ادبیات و فلسفهاردیبهشت ۱۳۷۸ ، شماره‌ی ۱۹ ۰
تالیف پژوهشی درباره‌ی زندگی و آثار و احوال سهل بن عبدالله تستریارج‌نامه‌ی ایرج، انتشارات توس ۱۳۷۷ ، صفحه ۱۱ تا ۴۹ ۰
تالیف ادگار آلن پو و شعر «کلاغ»چیستااسفند ۱۳۷۱ و فروردین ۱۳۷۲ ، شماره‌ی ۹۶ و ۹۷ ، صفحه ۷۰۱ تا ۷۱۰ ۰
نقد یادداشت انتقادی آقای دکتر ابوالفضل خطیبی در فیس بوک راجع به کتاب شاهنامۀ ابومنصوری به همراه پاسخ آقای دکتر محمد دهقانی (نویسنده دکتر ابوالفضل خطیبی) ۰