جامی

فارسی عمومی: برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

اکثر دانشجویان فارسی عمومی از سر تفنن در کلاس حاضر می شوند و فارسی عمومی را درسی «نمره آور» تلقی می کنند که موجب بالا رفتن «معدل» می شود.
یکی از عوامل مهم که در بهبود تصور دانشجویان از درس فارسی عمومی موثر تواند بود، مواد و محتوای کتاب درسی است. وظیفه چنین کتابی بیش از هر چیز این است که ادبیات و بهترین مصادیق آن، یعنی شاهکارهای ادبی، را به دانشجویان معرفی کند.

به سوی آزادی

در این رمان کازانتزاکیس افسانه و تاریخ را ماهرانه در هم آمیخته و داستانی جذاب از کوشش همیشگی آدمی‌برای دست یافتن به آزادی خلق کرده است. از نظر کازانتزاکیس تنها با آزادی، آزادی جسم و جان است که آدمی‌می‌تواند پای از حد جانوران فراتر نهاده و نان و سنگ و آهن را به هنر و زیبایی و معنویت تبدیل کند. این رمان توصیف شگفت انگیز دیگری است از تقلای توان فرسای انسان برای رسیدن به آزادی.