سمرقند

مقاله ای کهن در نکوهش عشق

آنچه خـواهید خواند‌ ترجمه فصل پنجم از‌ کتاب‌ الطب الروحانی‌۱ نوشتهء محمد بن زکریای رازی،فیلسوف و دانـشمند ایرانی،است که در سال ۳۲۰ هـجری قـمری در گذشته است. رازی این کتاب را به احتمال قوی در دههء پایانی قرن سوم هجری‌ و برای یکی از امیران سامانی نوشته است،که گویا کسی نیست جز منصور بن اسحاق …

مقاله ای کهن در نکوهش عشق ادامه »