روزنامه ایران

گنجینه‌هایی به یادگار مانده از روزگار کهن

نه فقط ادبیات کهن فارسی، بلکه ادبیات کلاسیک همه کشورها در حکم گنجینه‌های گرانبهایی هستند که در صورت بهره گیری صحیح قادر به التیام بخشیدن روح آشفته انسان امروزی هستند. این در حالی است که برخی می‌گویند دوره این آثار گذشته است. آثار کلاسیک، در هر زبان و جامعه ای، اگر فاقد کارکرد بودند تا …

گنجینه‌هایی به یادگار مانده از روزگار کهن ادامه »

دوام مدام (به انگیزه ۲۵ اردیبهشت؛ روز بزرگداشت فردوسی)

پرسش از اینکه خوانش «شاهنامه» حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی چه ضرورتی دارد شاید از این منظر قابل بررسی باشد که به مانند خواب و خوراک نیست که آنی و حتمی‌باشد، بلکه از ملزومات فرهنگی و تمدنی است و تاثیر خود را عمیق تر و درازمدت تر می‌گذارد. با همین استدلال، توجه نکردن به آن، به …

دوام مدام (به انگیزه ۲۵ اردیبهشت؛ روز بزرگداشت فردوسی) ادامه »