سفرنامه

یادداشت‌های پکن

سال تحصیلی ۱۳۸۴- ۱۳۸۵ را به عنوان مدرس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه پکن گذراندم. حاصل اقامت چند ماهه‌ام در چین، که عمدتا هم در پکن گذشت، مشتی عکس و یادداشت بود که آن‌ها را به مرور منتشر کردم. انتشار نخستین بخش این یادداشت‌ها در فصلنامه‌ی نگاه نو (شماره‌ی ۷۹، آبان ۱۳۸۷) با استقبال …

یادداشت‌های پکن ادامه »

چین و ژاپن

سفرنامه‌های کازانتزاکیس سهمی‌بزرگ در گسترش ادبیات نوین داشته است. او در سفرنامه نویسی روشی جدید بنا نهاد، که ضمن حکایت ادبی سفر، همه چیز را، از توصیف مناظر گرفته تا مقاله ای فلسفی درباره اندیشمندان بزرگ یک سرزمین، بیان می‌کند. این نوع نوشته ادبی امروز در یونان سخت رواج یافته است. بسیاری از نویسندگان پیشرو معاصر یونانی آن را به شکلی موفق و با قاعده رواج داده اند، اما هیچ یک از عمق و زیبایی سلسله سفرنامه‌های کازانتزاکیس فراتر نرفته اند. این سفرنامه‌ها بسیار پیش تر از آن که نخستین رمانش منتشر شود او را نزد عموم یونانیان مشهور کرد.

سیر آفاق

بخشهای «کلام نخست» و «ایتالیا» را عزیز بزرگوارم، گرجی مرزبان، ترجمه کرده است و هم به توصیه اوست که مقدمه ای بر این کتاب نمی‌نویسم. لیکن ناگزیرم یکی دو نکته را یادآورم شوم که امیدوارم حمل بر «مقدمه نویسی» نشود.
نخست این که: کازانتزاکیس طی سالهای ۲۷-۱۹۲۶ به نمایندگی از طرف یک روزنامه آتنی سفرهایی به ایتالیا، قبرس، فلسطین و مصر انجام داد. حاصل این سیر و سفرها یادداشتها و گزارشاتی است که برخی از آنها در همان سال ۱۹۲۶ در رزونامه‌های یونانی منتشر شد.