از شهر خدا تا شهر انسان: در نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر

این کتاب مجموعه مقالات ادبی در حوزه نقد ادبیات سنتی و معاصر ایران است. مقالات این کتاب به صورت پژوهشی واحد نوشته نشده‌اند؛ بلکه این مطالب در مناسبت‌های مختلف و با موضوعاتی در حوزه متون ادبی سنتی و مدرن و نیز سیر تحول ادبیات کلاسیک و نو در ایران به نگارش درآمده‌اند و در این …

از شهر خدا تا شهر انسان: در نقد و بررسی ادبیات کلاسیک و معاصر ادامه »