جوانه رشد

خرد و فرزانگی از نگاه پو

وینی دِ پو کارها را به شیوه ای انجام می‌دهد که او را دوست داشتنی ترین خرس دنیا کرده است. شیوه او شباهت عجیبی دارد با اصول فلسفه تائویی. در تائوئیسم، که راه و رسم زیستن هماهنگ با تائو یعنی راه و رسم عالم وجود است، راه ویژه ای وجود دارد برای فهم آنچه در …

خرد و فرزانگی از نگاه پو ادامه »

وسوسه عاشقی: بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران

کتاب وسوسه عاشقی درباره مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران است. در بخش سوم نیز خرد در ایران قبل و بعد از اسلام بررسی شده است. بخش‌های دیگر: شراب و آتش، چهره ی معشوق در ادب پارسی، عشق در حیطه ی عرفان و… نویسنده می‌گوید: تقسیم بندی‌های رایج تحت عنوان عشق آسمانی و زمینی …

وسوسه عاشقی: بررسی تحول مفهوم عشق در فرهنگ و ادبیات ایران ادامه »