اسطوره

اسطوره لارنس کوپ محمد دهقانی

نویسنده کتاب، لارنس کوپ، ضمن تبیین مهمترین ساختارهای اسطوره‌ای، خوانندگان را با حجم انبوهی از اسطوره‌ها و آثار ادبی و هنری جهان آشنا می‌کند. او می‌کوشد که اسطوره، هنر، فرهنگ و تاریخ را در قالب نظریه‌ای منسجم به هم ربط دهد و نمونه‌هایی روشن از نقد اسطوره‌ای را پیش چشم خوانندگان بگذارد. علاوه بر دانشجویان …

اسطوره ادامه »