فیلمنامه اقتباسی، در سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

20 نشست تخصصی سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران