پهلوان مرده را عشق است: درباره برخوردهای دوگانه با قیصر امین‌پور

ما ایرانی‌ها همیشه گفته ایم «پهلوان زنده را عشق است». اما از مرز دعوی و گفتار که بگذریم، آنچه در عالم واقعیت و کردار می‌بینم این است که انگار از بن جان معتقدیم که «پهلوان مرده را عشق است». می‌دانید چرا؟ چون پهلوان زنده خطرناک است؛ زبان دارد و می‌تواند از خود دفاع کند و …

پهلوان مرده را عشق است: درباره برخوردهای دوگانه با قیصر امین‌پور ادامه »