نشریه: شیوه

مثنوی موحد: هم نشینی دکتر محمدعلی موحد و دکتر محمد دهقانی

هم نشینی دکتر محمدعلی موحد و دکتر محمد دهقانی

دوم خرداد به نودوپنجمین سال زندگی رسید. تجربه ای به وسعت یک قرن برای او منظومۀ فکری نادر و دست نیافتنی است؛ تاریخ، حقوق سیاسی، زبان فارسی، تصوف و عرفان و مولانا همچون مومی‌در مشت اوست. چندی پیش پرده ای دیگر را هم کنار زد و به این منظومه دفتری اضافه کرد: «شاهد عهد شباب« …

مثنوی موحد: هم نشینی دکتر محمدعلی موحد و دکتر محمد دهقانی خواندن بیشتر »