نشریه: روزنامه عطر یاس

نگاهی بر کتاب «یادداشت‌های پکن» اثر دکتر محمد دهقانی

دکتر معصومه خسروی عضو هیئت علمی‌دانشگاه سمنان کتاب «یادداشت‌های پکن» حاصل اقامت چند ماهه دکتر محمد دهقانی برای تدریس زبان و ادبیات فارسی در پکن است که با نگاهی فرهنگی و تیزبین به تحولات فرهنگی چین می‌پردازد. این اثر به تازگی توسط نشر «نگاره آفتاب» و به قلم محمد دهقانی منتشر شده است. نویسنده این …

نگاهی بر کتاب «یادداشت‌های پکن» اثر دکتر محمد دهقانی خواندن بیشتر »