دین و کارکردهای روانی آن

مسلما باورها و عقاید افراد، بر رفتارهای آگاهانه و ناخودآگاه آنها تاثیرات غیر قابل انکار دارد. بر همین اساس رفتار معتقدین به ادیان دارای ویژگی‌های متمایزی است؛ البته در این باره از نوع باور دینی ای که فرد بدان معتقد است نباید غافل بود.روان‌شناسی دین از جمله شاخه‌های روان‌شناسی است که با رویکرد علمی‌، کارکرد و آثار باور‌های دینی را بر روان و رفتار افراد و اجتماعات مورد بررسی قرار می‌دهد.
دکتر محمد دهقانی از جمله پژوهشگرانی است که در این حوزه فعالیت داشته و با وجود این‌که خود دانش‌آموخته رشته ادبیات است، ولی تاکنون ۲ اثر مهم در این زمینه یعنی روان‌شناسی دین (نوشته دیوید ام. وولف، انتشارات رشد: ۱۳۸۶)؛ و «روان‌شناسی دین، براساس رویکرد تجربی» (نوشته برنارد اسپیلکا و دیگران) را ترجمه کرده است. از آنجا که این شاخه از رشته روان‌شناسی دارای مباحث جدیدی است برای آشنایی با آن، گفت‌وگویی را با وی انجام داده‌ایم که از نظرتان می‌گذرد.