دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز

شاعر شعله‌ها: پژوهشی درباره فصیحی هروی و شعر او

فصیحی هروی از شاعران نیمه اول قرن یازدهم هجری است. وی در سال ۹۸۷ هجری قمری در بخارا به دنیا آمد و در سال ۱۰۴۹ در هرات درگذشت. وی از پیشروان سبک هندی بوده, در سرایش قصیده و غزل تحت تأثیر شاعران قرن ششم به بعد, بویژه انوری و خاقانی و سعدی و حافظ, است. …

شاعر شعله‌ها: پژوهشی درباره فصیحی هروی و شعر او ادامه »

شیر خدا و رستم دستان: جلوه انسان آرمانی در ادب فارسی و فرهنگ عامه

چکیده: ایرانیان باستان چون نمی‌توانستند انسان آرمانی خود را در جهان واقع بیابند، در جهان اساطیر، پهلوانی به نام رستم پدید آوردند که جامع تمام صفات نیک و آرمانی بود. پس از اسلام، دلبستگی ایرانیان به رستم به زودی با محبت آنان به علی (ع) همراه شد که برخلاف رستم نه در جهان خیالات و …

شیر خدا و رستم دستان: جلوه انسان آرمانی در ادب فارسی و فرهنگ عامه ادامه »