ادبیات پارسی معاصر

نوفروشان دنیای کهن: نخستین واکاوی انتقادی گروهی از بزرگ ترین ادبای معاصر ایران درباره یکی از مهم ترین متون کهن

تلاش و مساعی بزرگان و صاحب نظرانی چون محمد قزوینی، علی اکبر دهخدا، سید حسن تقی زاده و مجتبی مینوی جهت معرفی، تصحیح، شرح و نقد آثار ادبی گذشته از مهمترین پایه‌های نقد ادبی معاصر است. در این میان چهره مجتبی مینوی را می‌توان علاوه بر آثار منتشر شده، از طریق واکاوی یادداشت‌ها و مکاتبات […]

نوفروشان دنیای کهن: نخستین واکاوی انتقادی گروهی از بزرگ ترین ادبای معاصر ایران درباره یکی از مهم ترین متون کهن بیشتر بخوانید »

نجف دریابندری از نگاه مینوی

نجف دریابندری را علاقه مندان به فلسفه و تاریخ و ادبیات غرب غالبا از راه ترجمه‌های شیوایش می‌شناسند. او را باید از معدود مترجمان بسیار توانایی به شمار آورد که در نیم قرن اخیر ظهور کرده اند و علاوه بر این که منظر تازه ای از فرهنگ و ادبیات غرب را به روی ما ایرانیان

نجف دریابندری از نگاه مینوی بیشتر بخوانید »