روانشناسی

روانشناسی عمومی

به رغم گسترش رشته روانشناسی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران، متون درسی مربوط به روانشناسی مقدماتی یا، چنان که در ایران معروف است، روانشناسی عمومی‌به زبان فارسی متاسفانه بسیار اندک و ناقص و گاه آمیخته به ترجمه‌های مغلوط و نامفهوم است. در ترجمه فعلی این نقص تا حد امکان برطرف شده و متنی …

روانشناسی عمومی ادامه »

روانشناسی دین: بر اساس رویکرد تجربی

پیشگامان این رشته، اسپیلکا و دیگران، یافته‌های پژوهشی جدید و مهم را در کتاب جامع خود گنجانده‌اند. آنها با پرداختن به موضوعات نوپدیدی چون معنویت، بخشایش، شکاکیات مذهبی، و زیست‌شناسی دینی به این کتاب عمق بیشتری بخشیده‌اند. این کتاب به عنوان اثری که در روانشناسی دینی جهت‌گیری علمی قاطعی دارد ماندگار خواهد شد. اینک چاپ …

روانشناسی دین: بر اساس رویکرد تجربی ادامه »

روانشناسی دین: کلاسیک و معاصر

کار وولف متوجه تاریخ روانشناسی دین و شرح و توصیف نظریه­‌ها و رویکرد­های مختلف آن است. وولف درمجموع سه جریان یا سنت اصلی برای این رشته قائل است: انگلیسی- آمریکایی، آلمانی، و فرانسوی. در سنت انگلیسی-آمریکایی بیشتر بر فرد و تأثیر دین بر روان او تأکید می­شد. بعلاوه این سنت بیش از آن که بر …

روانشناسی دین: کلاسیک و معاصر ادامه »