گزارش رویدادها

عنوانرویداد مرتبط
نشست جامعه شناسی ادبیات برگزار شد
بعد از فردوسی، سعدی بیش از همه به فرهنگ ایران باستان توجه کرده است
ایران‌شناسی در چین فقط دکورسازی است
علیخانی: «خاما» سلامی‌است بر دختران کوبانی، عفرین و آغگل/دهقانی:مساله اصلی رمان، عشق است
چرا سانسور کتاب؟
محمد دهقانی: در اقتباس سینمایی خلاقیت تقوایی از فرمان‌آرا بیشتر است/سینمای بدون ادبیات قابل تصور نیست
فرهنگ چین عملگرا‌ترین فرهنگ جهان است
عزت‌الله فولادوند و جامعۀ باز و دو خرداد
گزارش نشست دیدار و گفتگو با محمد دهقانی در کتاب‌فروشی آینده
گزارش نشست ​نقد و بررسی کتاب «گتسبی بزرگ»
شعر فارسی در پیچاپیچ نقد مکانیکی
ایرانی‌ها وامدار محمود
نقد رمان بیوه‌کشی در کانون ادبیات ایران
گزارش نشست نقد و بررسی کتاب حدیث خداوندی و بندگی
دیدگاه منتقدان درباره بیهقی
نقش غلامان در تاریخ بیهقی
آیا بیهقی به فردوسی ارادت داشت؟
روایت سپهسالار غازی در تاریخ بیهقی
روایت «اریارق»؛ سالار بزرگ غزنوی
نشست نقد کتاب «تاریخ‌نگاری فارسی» با حضور آقای دکتر حسن حضرتی
فرو گرفتن آلتوتناش خوارزمشاه در «تاریخ بیهقی»
واقعه بوبکر حصیری به روایت بیهقی
نقد و بررسی کتاب «روانشناسی دین بر اساس رویکرد تجربی» با حضور دکتر فرید براتی سده و خانم سپیده باطبی
گزارش نشست نقد کتاب در تمام طول شب
ضرورت نقد روانشناسانه و جامعه‌شناسانه در پژوهش‌های ادبی